ev yapimi mutluluk

Kitaptan Bölümler:

Evinizin Atmosferi

Ev, toplumun temeli: Toplum ailelerden oluşmuştur ve toplumu oluşturan ailelerin sorumlulukları çok büyüktür. ''Yaşamla ilgili sorunlar'' içten dışa doğrudur; toplumun, Tanrı inancının ve ulusun kalbi ailedir. Toplumun mutluluğu, Tanrı inancının başarısına, ulusun başarısına ve evin etkilerine bağlıdır.

Toplumun geleceğinin yükselmesi ya da kötüleşmesi çevremizde yetişen gençlerin ahlak ve görgü kurallarına uymalarına bağlı olarak belirlenir. Gençler eğitilirken, çocukluk dönemi içerisinde ki, aşırılığa kaçmamaları, kendini kontrol etmeleri, erdemli davranışları onların karakterlerini biçimlendirir, sonuçta ileriki yıllarda, bu davranışlar toplum üzerine tesir edeceklerdir. Eğer onlar aydın olmayan ve kontrol altında tutulamayan kimseler olarak bırakılırlarsa, bunun sonucunda, onlar bencil, arzu ve tutku içinde sert bir kişiliğe dönüşecekler böylece, onların gelecekteki etkileri toplumu biçimlendirecektir. Gençlerin içinde bulundukları ortam, onların şimdi şekillenen alışkanlıkları ve şimdi benimsediği prensipleri gelecek yıllar içerisinde toplumun alacağı hali gösterir. 

Dünya, üzerinde Cennetten Parça: Ev, sözün içerdiği bütünü yapmalıdır. Baskı altında tutulan düzenli bir yer olmanın yerine sevgi ve şefkatin olduğu dünya üzerinde küçük bir cennet olmalıdır. Mutluluğumuz birbirimize gösterdiğimiz nezakete, hoşgörüye ve sevgiye bağlıdır. Sayfa 11.

Mutlu, Başarılı Ortaklık

Yaşam boyu süren tecrübe: Evlilik ilişkisinde doğru bir anlayışa sahip olmak için yaşam boyu çalışılmalıdır. Evli olanlar yaşam boyunca asla mezun olmayacakları bir okula girerler.

Özen gösteren ve ne yaptığını bilen çiftlerin yatıkları evliliklerin başlangıcı, evlilik töreninin anlamını tümüyle yerine getirmeleriyle ortaya koyulur. Bu ikilinin evliliklerindeki gerçek birliktelik, daha sonraki yıllarda yaptıkları çalışmalardır.

Kaygılarla ve zorluklarla yüklü bir yaşam ile tanışan yeni evli çiftin evliliklerini kuşatan çok sık hayal ettikleri romantiklik yok olur. Erkek ve kadın birbirlerinin karakterini tanımaya çalışırken öğrenmeye çalıştıkları bu karakter özelliklerini önceden tanımları imkansızdır. Bu süre yaşadıkları tecrübeler içerisinde en kritik oldukları süredir. Gelecekteki mutlulukları ve tümüyle yararlı bir hayat sürmeleri şimdi alacakları derse bağlı. Çiftler düşünmeksizin sürekli birbirlerinin zayıflıklarını ve eksikliklerini görürler; ama evlilikleri kalplerindeki sevgiye dayalıysa daha önce görmedikleri üstünlükleri göreceklerdir. Eksiklikleri araştırmaktansa bırakın bütün araştırmalar üstünlükleri keşfetsin. Karşımızdakine bizi gösterecek olan davranışımız, sürekli kendimizi çevrelediğimiz atmosferdir.

Sevgi mutlaka büyümeli: Sevgi kristal gibi şeffaflığı ve saflığı içersinde güzeldir, daha denenmediği ve test edilmediği için bu sevgi yüzeysel olabilir. Sayfa 26.Lütfen Bekleyin