Türk Adventist Vakfı

Türk Adventist Vakfı 2013 yılından bu yana İzmir Urla‘ da faaliyet gösteren, Adventist ilkeleri ışığında, ihtiyaçlar gözetilerek ülkemiz geneline hizmet sağlayan bir vakıftır. Vakıf, amacına ulaşmak için aşağıda yazılı çalışmaları yapar, etkinliklerde bulunur;

  • Sağlıklı yaşam kampanyaları düzenlemek ve konu ile ilgili materyaller dağıtmak.
  • Her türlü madde bağımlılığı ile mücadele etmek ve madde bağımlılığının oluşmasını önlemek ve madde bağımlılığından kurtulmak için kamuoyu oluşturmak. Hedef kitleleri, grupları çağdaş ve bilimsel yöntemlerle, eğitim ve öğretim yoluyla uyarmak. İnternet, film, toplantı ve aktiviteler düzenlemek, bunları ulusal ve uluslar arası düzeye çıkartmak.
  • Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için faaliyetlerde bulunmak

Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde ,Adventist Kalkınma ve Yardım teşkilatı önde olmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak faaliyetler düzenleyerek ihtiyaç bölgelerine yardım ulaştırmak ve kalkınma projeleri düzenlemek. 

Başta olmak üzere vakfımızın gaye ve çalışmaları hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için tıklayınız.

hakkımızda