ortak pinar

Kitaptan Bölümler:

Cennet Bahçesine Giriş Kapısı

Hz. İbrahim'den Zamanın Sonuna Kadar Gerçekler Zinciri

Günümüzde dünyada bu kadar çok sayıda din var iken, insan doğru ve gerçek dini nasıl bulabilir? İslam'ın 72 farklı mezhebinden hangisi Yüce Kuran'ın öğretilerini ve usullerini esas alarak Gerçek İslam'ın gereklerini tam olarak yerine getirmektedir?

Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar kendi dinlerinin Allah tarafından Hz. İbrahim aracılığıyla gönderildiğini iddia ederler. Onların tümü de İbrahim'i kutsal babaları olarak görürler. Bu grupların her biri Yüce Allah'ın gönderdiği peygamberlerin bazılarına daha büyük önem ve değer verirler. Yahudiler Hz. Musa'nın tüm zamanların en yüce peygamberi olduğunu iddia ederler. Hristiyanlar Hz. İsa'yı kendilerinin Rabbi ve Kurtarıcısı olarak görürler. Tabii ki Müslümanlar da Hz. Muhammed'i tüm peygamberlerin (en sonuncusu ve en yücesi) anlamına gelen ''mühür'' olarak kabul ederler.

Her grup kendi peygamberlerinin (Sünnet) usullerine uymayı tercih eder ve bunu kendilerinin yaşam biçimi haline getirir. Peygamberin sözleri ve davranışlarını kendilerine örnek alır. Böylece biz Müslümanlar da sürekli hadislerden bahsederiz. Bazı camilerde kimi zaman Kuran'dan daha fazla hadislerden söz edilir. Sayfa 7.

İbrahim'in Çocuklarının Kutsal Kitabı

Cennet bahçesine giden doğru yolda Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler nasıl birlikte yürüyebilirler? Hangi ortak noktalarda birleşirler?

Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin ortak bir ruhsal babaları vardır. Onların hepsi de Hz. İbrahim'in soyundandır. Araplar ve Müslümanlar İsmail'in soyundan, Yahudiler ve Hristiyanlar ise İshak'ın soyundan olan İbrahim'in torunlarıdır. Birinci bölümde İsmail ve İshak'ın ve onların torunlarının birbirleriyle iyi ilişkiler içinde oldukları belirtilmiştir. Sözde İbrahim'in torunları olanların, çağlar boyunca savaşlar ve çeşitli çatışmalar ile kardeş düşmanlığına devam etmeleri son derece üzücüdür.

Allah'ın Hz. İbrahim'in torunları olan iki gruba Kutsal Kitap'ta bir mesajı vardır. Her iki grupta da Hanif imanlılar vardır. Gerek Müslüman, gerek Yahudi, gerekse Hristiyan olsun; Allah bu imanlıları ortak bir noktada birleşmeye çağırır. Gerçek İslam'da birleşmekten başka onlar için ortak bir nokta yoktur. Allah onları Hanif imanlılardan oluşan ortak bir topluluk kurmaya çağırır. Onların görevi, kendilerinden sonra gelecek nesilleri de, İbrahim'in yürüdüğü yola - Cennet Bahçesine açılan kapıya götüren doğru yola yöneltmektir.

Allah'ın mesajını alabilmeleri, Onu daha iyi tanıyabilmeleri ve Onun isteğini daha iyi anlayabilmeleri için her iki grubun da Kutsal Kitaplara - Yüce Kuran ve Kutsal Yazı'ya ihtiyacı vardır. Her iki grubun imanlıları da Kutsal Kitaplarda olduğu ileri sürülen hataları bulmaya çalışmak yerine Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e dek tüm peygamberler aracılığıyla Allah'ın biz kullarına bildirmiş olduğu vahiyler üzerinde odaklanmalı ve onları daha iyi anlamaya çalışmalıdır. Allah'ı tanımak her insanın yaşamındaki başlıca amaç olmalıdır. Hz. İsa'nın duasında belirttiği gibi: ''Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır.'' Yuhanna 17:3.

Allah Kutsal Kitap sayesinde sonsuz yaşam arayan imanlıları Doğru Yol'a yöneltir. İmanlı kişi Onun sözünü ne kadar çok okursa, gerçeğin ışığını o kadar iyi görebilir. ''Sözün adımlarım için çıra, Yolum için ışıktır.'' Mezmurlar (Zebur) 119:105. Allah'ın sözlerini - Onun vaatlerini, uyarılarını, buyruklarını, önerilerini ve Onun kulları ve halklarıyla nasıl iletişim kurduğunu anlamak için her gün bir saatinizi ayırırsanız, aynı deneyimi siz de yaşayabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla:

  1. Allah'ın elçileri ve onlara verilen vahiyler arasında ayırım yapmalı mıyız?

Yüce Kuran der ki: ''Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve esbata indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk' deyin''. Bakara Suresi: 136.

Not: Allah'ın nazarında Onun tüm elçileri eşittir. Bu yüzden Kuran'da birinin en üstün olduğunu belirten bir açıklama yoktur. Sayfalar 22-23.Lütfen Bekleyin