Gayemiz, insana hizmet vermeyi temel ödev sayan evrensel Adventist ilkeleri çerçevesinde ülkemiz genelinde halkımızın tümüne, ihtiyaçları gözetilerek hizmet vermektir. Vakıf, amacına ulaşmak için aşağıda yazılı çalışmaları yapar, etkinliklerde bulunur;

 • Sağlıklı yaşam kampanyaları düzenlemek ve konu ile ilgili materyaller dağıtmak.
 • Her türlü madde bağımlılığı ile mücadele etmek ve madde bağımlılığının oluşmasını önlemek , madde bağımlılığından kurtulmak için kamuoyu oluşturmak. Hedef kitleleri, grupları çağdaş ve bilimsel yöntemlerle, eğitim ve öğretim yoluyla uyarmak. İnternet, film, toplantı ve aktiviteler düzenlemek, bunları ulusal ve uluslararası düzeye çıkartmak.
 • Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla etkinlikler ve toplantılar düzenlemek, yazılı ve görsel materyaller dağıtmak.
 • Ülkemizde oluşabilecek doğal afetlerde, Birleşmiş Milletlere üye, ADRA (Adventist Kalkınma ve Yardım Teşkilatı) başta olmak üzere, ulusal veya uluslar arası kuruluşlar ile ortaklaşa acil ve kalıcı afet yardımları ulaştırmak ve ihtiyaç bölgelerine kalkınma projeleri düzenlemek.
 • Toplumsal eğitim çabalarına katkı sağlamak ve bu çaba içersindeki diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak.
 • Halkımızın kültürel gelişimine katkı sağlamak ve bununla ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
 • Yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, ulusal düzeyde ve uluslar arası katılımlarıyla, toplantılar, konferanslar, seminerler vb. etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikleri bülten, kitap, dergi, gazete, video, DVD, VCD, radyo ve TV gibi araçlarla kamuoyuna ulaştırmak.
 • Temel inançlar alanında araştırma ve incelemeler yapmak ya da yaptırmak, sonuçlarını yazılı veya görsel yollarla halka duyurmak.
 • İzin almak koşullarıyla, yabancı kişi ve kuruluşlardan her türlü mal, hak ve eser ile ihtiyaç duyulabileceği her tür araç-gereç ve bunların yedek parçalarını, aksamlarını, geçici kabul ve muaf ithalat yoluyla ithal etmek veya bunların bağış olarak kabul etmek.
 • Vakfın amacına giren alan ve konularda yapılacak her türlü çalışma ve etkinlikler için fon oluşturmak ve vakıf gelirleri ile bu fonlardaki birikimi bu tür çalışmalar ve etkinlikler için harcamak.
 • Başta Adventist inanç mensuplarının kurduğu federal ve konfederal yabancı kuruluşlar olmak üzere amaç veya faaliyetler doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunmak, yurt dışında şube ve temsilcilik açmak, üst kuruluşlar kurmak ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olmak veya bunların Türkiye Temsilciliğini yapmak.
 • İlgili devlet kurumları ile mahalli idarelerden izin ve onay almak şartı ile Adventist inancı doğrultusunda ibadethaneler açmak, bunun için binalar yaptırmak, mevcut ibadethaneleri onarmak.
 • Yukarıdaki bentlerde yazılı olanların dışında, amacını gerçekleştirmek için hukukun izin verdiği diğer tüm kazanımları edinmek, etkinliklerde bulunmak.

vakfın gayesi